0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Visie op sport en onze Sport BSO

Wij bieden onze kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden uitdaging aan. Daar willen wij graag sport en bewegen aan toevoegen. In 2015 is Pindakaas gestart met de Sport BSO. Elke maandag, dinsdag en donderdag gaan er tal van kinderen mee om lekker in de buitenlucht te sporten en bij slecht weer binnen in de sporthal. Pindakaas heeft een eigen locatie bij de s.v. Grol. De Grol is een mooie, gezonde club met tal van mogelijkheden. De kinderen die na de Sport BSO door moeten naar hun wekelijks te beoefenen sport, kunnen vanuit de Sport BSO gemakkelijk gebracht/overgedragen worden. De op het sportcomplex gelegen sporthal en het naast gelegen Marveld zijn in Groenlo de sportaccomodaties waar kinderen, buiten de Sport BSO,  vooral hun sporten beoefenen.

Sport BSO Pindakaas is een Sport BSO met een uitdaging. We willen dat kinderen zich, na een dag op school, prima kunnen ontspannen, uitleven en vermaken.

In een tijd waarin computers, tablets en telefoons aanwezig zijn in het leven van kinderen, vinden wij het belangrijk om kinderen samen te laten spelen, sporten en bewegen. Bij onze Sport BSO worden kinderen op een speelse manier uitgedaagd om te bewegen en zich te ontwikkelen op sociaal en motorisch vlak. Niet alleen door kinderen te laten bewegen, maar ook door aandacht te hebben voor Team Play, je grenzen verleggen en dingen te ontdekken.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen in de buitenlucht zijn. Onze Sport BSO is wanneer mogelijk altijd buiten op het voetbalveld. Bij temperaturen onder de 10 graden en bij regen gaan we de gymzaal in. Op deze manier kunnen we altijd sport aanbieden.

In de praktijk merken we dat een kind vaak een sport uitoefent omdat een ouder, broer of vriendje die sport ook doet. Wij willen met onze Sport BSO de kinderen kennis laten maken met veel verschillende sporten die er zijn. Daarom hebben we elke maand meerdere sporten op het programma staan. Ieder kwartaal houden we een enquête onder de kinderen om te kijken welke sporten ze graag willen doen op de Sport-BSO. De meest genoemde sproten nemen we mee in het nieuwe programma. Ook plannen we sporten in die de kinderen nog niet kennen. Daardoor kunnen kinderen kennis maken met wat de sporten inhouden.

Kees vindt bij onze Sport BSO volleyballen zo leuk. Zijn ouders besluiten na overleg om hem aan te melden bij de volleybalvereniging.

In de vakantie zijn we met een grote groep kinderen in een zwembad gaan duiken met perslucht. Voor veel kinderen was dit de eerste kennismaking met het duiken.

We willen graag dat kinderen uitgedaagd worden om dingen te ondernemen. Dit kan zijn door jouw inzet of door de sportmaterialen die je beschikbaar stelt. Wanneer je ziet dat kinderen zich vervelen of het niet naar hun zin hebben, zoek dan naar een oplossing, zodat kinderen nooit verveeld wachten totdat ze worden opgehaald. Wij willen een Sport BSO zijn waar kinderen zelf naar toe willen gaan en niet uit noodzaak omdat ouders/verzorgers moeten werken. We zijn continu persoonlijk bezig met het vermaken van de kinderen door echt met ze te spelen en sporten.

Dagprogramma Sport BSO | Buiten
(Het binnenprogramma is hetzelfde, alleen dan worden alle spellen binnen klaargezet).

14:00             

De kinderen worden opgehaald van school door onze
hoofdvestiging.

14.30              

Sport-BSO groep vertrekt richting De Grol.

14.45 -15:15               

Kinderen krijgen een beker water en een groente/fruit snack. We kletsen  over de dag.

15:00               
Activiteiten worden buiten klaargezet

15.15 –15:45

Warming Up (tikspelletjes) buiten op het veld

15:30              

Alle kinderen die van scholen zonder continurooster komen,
worden afgezet bij de Sport. Kinderen sluiten aan bij het spel.

15:45 – 16:00               

Pauze: Kinderen krijgen 1 biscuitje en een beker water.

15:50  – 16:00           

Activiteiten worden buiten klaargezet voor het dagprogramma

16:00 – 16:30              

Sportprogramma word gestart buiten op het veld

16:30 -17:00              

Vrij spel

16.30/16:45    

Kinderen die bij ons warm eten gaan naar de BSO-ruimte.

16.55 -17:15             

Kinderen (onder begeleiding) starten met het
opruimen/omkleden.

17:15       

Kinderen waarvan een broertje of zusje op de hoofdlocatie is, gaan terug naar Pindakaas en worden daar opgehaald. 

17:00 – 18:00              

Ouder(s)/verzorgers komen de kinderen halen bij het sportcomplex.