0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Peutergroepen (2-4 jaar)
Vlokken en Schuddebuikjes

Kinderen vanaf 2 jaar worden bij Pindakaas voorbereid op het basisonderwijs. Om te zorgen voor een goede voorbereiding, werken we met educatieve dagprogramma‘s, thema’s en uitjes die afgestemd zijn op de uitgangspunten van de Voorschoolse Educatie (VE). Iedere zes weken is er een nieuw thema als basis voor de activiteiten die we kinderen aanbieden. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief worden uitgedaagd om zelf dingen te ondernemen. Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun fijne en grove motorische ontwikkeling, in taal en in hun emotionele ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren enerzijds dat kinderen leren met elkaar samen te spelen, anderzijds spelen ze actief mee met de kinderen. We bieden een actief programma aan waarbij kinderen de ruimte hebben om zelf dingen te doen. Zo gymmen we wekelijks met de kinderen en dansen we dagelijks met ze om hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Onze visie op activiteiten is dat ze zoveel mogelijk realistisch moeten zijn voor kinderen, net als in de echte wereld. Wij gaan een stap verder. Zo bezoeken we wekelijks de kinderboerderij. Ook bekijken we liever verkeersborden in het echt dan van een plaatje.

We gaan naar een verzorgingstehuis met ouderen en we bekijken beroepen in het echt.

Wij gaan wekelijks naar de kinderboerderij, niet om alleen dieren te bekijken maar ook om, onder begeleiding van de boer, dieren te voeren, te helpen in de stallen of de ezel te aaien!

 Pindakaas gaat graag een stap verder. Zo gaan uitjes bijvoorbeeld naar het vliegveld in het thema “vakantie” of naar een echte boerderij in het thema “Op de boerderij”.

Voor kinderen van 2 tot 4 maken wij gebruik van het overdrachtsmodel ‘De overstap’, een instrument om de ontwikkeling van het kind te monitoren. Ieder kind wordt door zijn mentor geobserveerd via ons digitale observatiesysteem. De observaties worden tweemaal ingevuld en met ouders/verzorgers besproken, namelijk bij de derde verjaardag en minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind. 

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We stimuleren actief buitenspelen. We hebben onze buitenruimte zo ingericht dat het lijkt op een binnenruimte zonder dak. Zo biedt onze openluchttuin ruimte voor fantasiespel: we hebben een theater en verschillende huisjes. De materialen en speelgoed zijn realistisch. Kinderen gebruiken echte potten en pannen en een keuken op groot formaat.

Pindakaas is een kinderdagverblijf dat Voorschoolse Educatie biedt. Bij achterstand op welk gebied dan ook, stimuleren we kinderen extra in overleg met deskundigen en ouders/verzorgers. Bij ontwikkelingsachterstanden is het belangrijk om adequaat en snel te reageren en het kind te stimuleren (in taal, woordenschat, in motoriek, op sociaal vlak). We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen actief te volgen en te zorgen voor een goede overdracht naar ouders/verzorgers, school en (waar nodig) externe deskundigen. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De pedagogisch medewerkers nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak.

Peuter plus groep
Om kinderen extra uitdaging en leeftijdsgericht aanbod te bieden, hebben wij een peuterplusgroep opgezet. In deze groep verblijven maximaal 16 kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar. De kinderen van 3,5+ van de groepen Vlokken en Schuddebuikjes verblijven gedurende de ochtend in deze groep. De peuterplusgroep start om 8:30 en om 12:30 worden de kinderen opgehaald of gaan zij weer terug naar hun eerste stamgroep. De kinderen verblijven op vaste dagen op de peuterplusgroep.
De stamgroep ruimte voor de peuterplusgroep is ’s ochtends ingericht voor de peuters en ’s middags verblijft daar de BSO groep.

Het aanbod voor deze kinderen is gericht op een spelenderwijze voorbereiding op het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd in hun cognitieve ontwikkeling en krijgen verdiepende activiteiten aangeboden binnen het thema. We kiezen voor prikkelende activiteiten waarbij ook de creativiteit wordt gestimuleerd zoals muziek, dans en knutselen. Kinderen tussen 3 en 4 jaar mogen deelnemen aan de peuterplusgroep, afhankelijk van hun individuele behoeften en vraag. Ook kinderen met een VVE-indicatie kunnen terecht in deze groep, juist om extra gestimuleerd te worden in bijvoorbeeld te taalontwikkeling. Zo kunnen we altijd passend aanbod creëren en kunnen we heel goed kijken naar de behoefte van het individuele kind. De groep is dynamisch qua leeftijd.

Dagprogramma peuters
Educatieve doe-, verzorgings- & ontdekkingsreis

07.00 – 09.00

Kinderen worden ontvangen en met de ouders wordt eventueel nog wat dingen besproken. Sommige kinderen krijgen een boterham en een beker melk. Daarna is er de mogelijkheid om vrij te spelen. De kinderen die er vroeg zijn, worden een puzzel, spel of activiteit aangeboden. (vervroegde opvang vanaf 06.30u)

09.00 – 09.10

Opruimen

09.10 – 09.30

We gaan gezamenlijk met de kinderen in de kring. We zingen met elkaar het goedemorgen lied. Er wordt gezamenlijk gesproken over de dag, het themabord, kleur en vorm van de week of eventuele gebeurtenissen.

09.30 – 09.50

Er wordt fruit gegeten en ranja gedronken. Er wordt gezellig gekletst met kinderen en gezongen.

09.50 – 10.00

Verschonen en plassen.

10.00 – 11.30

We maken een uitstapje naar de kinderboerderij, gym, verzorgingstehuis de Molenberg of een uitstapje passend in het thema: brandweer, tandarts, bos.

Als er geen uitje op de planning staat, doen we een gezamelijke activiteit. Bijvoorbeeld knutselen. Dit kan van alles zijn: verven, tekenen, knippen, plakken, prikken etc. Kinderen die het knutselwerkje hebben gemaakt, kunnen apart iets gaan doen met de leidster. Het knutselen is meestal iets in het thema dat centraal staat.

Bij mooi weer gaan we daarna nog even lekker naar buiten. Bij slecht weer gaan we lekker vrij spelen of dansen op muziek!

11.30 – 12.00

We eten brood en drinken melk.

12.15 – 12.30

De kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht.

12.30 – 14.30

De kinderen die niet gaan slapen, worden door een leidster begeleid met een educatief spel, puzzel, schilderen en of buiten spelen. Kinderen krijgen om 13.30 uur nog wat drinken.

14.30 – 15.00

De kinderen die hebben geslapen, komen uit bed en krijgen een schone luier of gaan naar het toilet.

15.00 – 15.30

De kinderen gaan aan tafel om te drinken en een koekje te eten. Ondertussen wordt er met de kinderen gesproken en een spel gedaan met woordkaarten, voorlezen of liedjes gezongen.

15.30 – 16.30

We gaan naar buiten of kinderen gaan vrij spelen. Buiten wordt er ook een activiteit aangeboden. Dat kan zijn verven met water, een balspel, tikkertje, bellen blazen of een activiteit passend in het thema.

16.30 – 17.00

De kinderen die warm eten bij zich hebben gaan aan tafel (met mooi weer wordt er buiten gegeten). Andere kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. Kinderen die warm hebben gegeten worden na het eten verschoond.

16.30 – 18.00

De kinderen die niet eten of al klaar zijn, gaan in een subgroep een activiteit doen. Denk aan rollenspel, educatief spel, dansen, buitenspelen enz. (Er is op aanvraag verlengde opvang tot 18.30u)

Activiteiten

Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen. Voorbeelden zijn: knutselen, dans en gymnastiek, muziek maken en zingen, poppenkast spelen, samen iets bouwen van knutselmateriaal, stoep krijten en balspelletjes. Onze pedagogisch medewerkers spelen actief mee met de kinderen. . Voorbeelden van onze vaste externe activiteiten zijn:

  • Educatieve ochtend bij de Halve Maan
  • Muziekles van juf Fleur
  • Gymmen bij de gymzaal van de Nije-Veste
  • Op bezoek bij verzorgingshuis de Molenberg.
  • Uitjes die binnen het thema vallen; bijvoorbeeld een bezoek aan de boerderij/de supermarkt/de bibliotheek.

Opvangvormen

Reguliere opvang:

U neemt bij ons een trajectplanning van een of meerdere vaste dagen per week af. Dit zijn minimaal 2 dagdelen per week.

Flexibele opvang:

U neemt bij ons een aantal dagen per maand af en geeft de planning van de dagen voor de betreffende opvang maand door. Minimaal 9 dagdelen per kalendermaand.

Incidentele opvang:

U heeft af en toe opvang nodig.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]