0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Peuter-voorschool en VVE

Bij Pindakaas bieden we peuter-voorschool aan, voor uw kind vanaf 2 jaar en 3 maanden. Deze vorm van opvang is bedoeld om kinderen te laten wennen aan groepsactiviteiten en kringgesprekken zoals dat ook gebeurt in het basisonderwijs. We bieden een programma aan dat volledig is geïntegreerd in de dagprogramma’s van de Peutergroepen. Kijk voor meer informatie over de tijden en praktische zaken onder het kopje: tarieven en spelregels.

Pindakaas is een VVE-instelling. Onze leidsters op de Peutergroep Vlokken, waar de peuter-voorschool een onderdeel van is, zijn VVE geschoold. We werken voor alle peuters met zes wekelijkse educatieve en ontwikkeling stimulerende thema’s, gebaseerd op de VVE methode “Startblokken”. In deze 6 weken worden dan alle hoeken, werkjes, voorleesboekjes en activiteiten aangepast aan het thema. De onderwerpen lopen uiteen: van verkeer, beroepen, circus tot rupsje nooit genoeg. Pindakaas heeft hiervoor een (VVE-geschoolde) activiteitencoördinator aangesteld.

Daarnaast staan er wekelijks vaste activiteiten op het programma. Een voorbeeld is een educatief uitstapje naar Dierenpark de Halve maan. Daar staat elke week een dier centraal waar de peuters alles over te weten komen en waar ze alles over mogen vragen. Daarnaast hebben we ook gymles waar allerlei verschillende motorisch stimulerende activiteiten worden gedaan. En niet te vergeten: de muziekles. Hiervoor komt juf Fleur elke week langs. Ze heeft verschillende muziekinstrumenten mee en er wordt altijd gezongen binnen het thema wat er op dat moment actief is.

Het kan zijn dat uw kind op een bepaald ontwikkelingsgebied (bijvoorbeeld taal of motoriek) extra ondersteuning nodig heeft. Samen met het consultatiebureau kijken we of uw kind een VVE-indicatie kan krijgen. Daarmee kunnen wij uw kind de aandacht en ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft door middel van ons zorgprogramma. Peuters met een VVE-indicatie hebben recht op een 3e en 4e dagdeel peuter-voorschool bij Pindakaas, zodat u kind op de basisschool leeftijd-adequaat instroomt. Deze extra dagdelen zijn geheel kosteloos.
Onze leidsters hebben een cursus gevolgd om te werken met het Ontwikkeling Volgmodel (OVM). Hier wordt de ontwikkeling van uw peuter helder en overzichtelijk in beeld gebracht. Als uw kind 4 jaar wordt, vindt er een warme, persoonlijke overdracht plaats met de  basisschool waar uw kind naartoe gaat.

Pedagogische doelen
Onze pedagogisch medewerkers zetten zich op de Peuter-voorschool in om de volgende doelen te bereiken:

Ontwikkelingsstimulering

Stimulering van de motorische, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve en taalontwikkeling van kinderen.

Volgen, signaleren en begeleiden

We volgen en signaleren ieder kind op een systematische, methodische wijze in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden en we signaleren eventuele achterstanden en/of ontwikkelingsproblemen. Dit is juist op deze leeftijd, wanneer een kind grote sprongen in zijn/haar ontwikkeling doormaakt, van belang.

Vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn

Doordat wij op een systematische manier de ontwikkeling van uw kind volgen is het mogelijk deze gegevens aan de basisschool aan te leveren, zodat zij door kunnen gaan waar uw kind bij ons is geëindigd.

Ochtendprogramma

Ons ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

09.00                     Binnenkomst en groepskringactiviteit

09.15                     Uitje/activiteit* (bijvoorbeeld gymmen of muziekles)

09.45 / 10:00       Fruit eten en drinken

10.15                     Buiten spelen

10.45                     Thema-activiteit/VVE-activiteit/knutselen

11.00                     Vrij spelen

11.30                     Kinderen worden opgehaald

* De uitjes en activiteiten komen wekelijks terug in ons programma. We laten de verschillende uitjes verspringen qua dagen, zodat alle kinderen geregeld een uitje meemaken. Het kan dus voorkomen dat uw peuter in een week 1, 2 of een keer geen uitje meemaakt, omdat het niet op vaste dagen is.

Kinderopvangtoeslag

Hoe de financiële structuur werkt bij de peuter-voorschool is afhankelijk van uw situatie:

Twee werkende ouders
U kunt kinderopvang toeslag aanvragen via de Belastingdienst

Éen werkende ouder
Pindakaas vraagt via de gemeente een subsidie aan voor de plaatsing. U betaalt alleen een netto ouderbijdrage aan Pindakaas en vraagt geen kinderopvangtoeslag aan.

3e en 4e dagdeel
Omdat wij een Voorschoolse Educatieve instelling zijn,  kunnen wij u ook een gratis 3e of 4e dagdeel (2×2,5 uur) peuter-voorschool aanbieden als uw kind een VVE-indicatie heeft.

Als u graag meer informatie wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met de vestiging. Wij helpen u graag!