0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Visie op ons kinderdagverblijf

We willen dat ons kinderdagverblijf een tweede thuis voor kinderen is.

Babygroepen
Muisjes & Hagelslag 

Baby’s zitten in hun eigen ontdekkingsreis als het gaat om het beleven en ervaren. Ze ontwikkelen hun zintuigen door te ruiken, horen, voelen, zien en proeven. Wij vinden het belangrijk om baby’s de ruimte te geven om spelenderwijs te leren en ontwikkelen zonder steeds te hoeven ingrijpen. Onze medewerkers scheppen hiervoor de voorwaarden zoals aandachtige verzorging, eten, drinken, goede slaapgelegenheid, veiligheid, voorspelbaarheid, voldoende ruimte en goed speel- en klimmateriaal. 

We vinden het belangrijk om baby’s iedere dag te stimuleren in hun motorische ontwikkeling, zoals grijpen, draaien, kruipen en lopen. Om baby’s te laten beleven, ervaren en ontdekken hebben wij hier speciale materialen voor om de zintuigen te ontwikkelen. We spelen ook actief met de baby’s. Voor baby’s tot 1,5 jaar hanteren we een blanco programma, omdat kinderen in deze leeftijd nog vrij verschillende wensen en behoeften hebben. In overleg met de ouders wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en wordt er samen een voedings- en slaapschema opgesteld.

Wij beschikken over grondboxen waarin allemaal zintuig prikkelende items zitten zoals spiegels, vormen en voorwerpen die geluiden maken bij aanraking. In deze grondboxen hebben ze alle ruimte en vrijheid en hoeft er niet gecorrigeerd of ingegrepen te worden omdat ze iets doen wat niet mag.

Het ritme van de baby staat bij ons centraal. Dit betekent dat het ritme wordt aangehouden van slapen, verzorgen en voeding zoals ze thuis gewend zijn en wat de baby zelf aangeeft. De baby’s worden op schoot gevoed tot het moment dat ze zelf kunnen zitten.

Onze baby groepsruimtes zijn huiselijk, gastvrij en hip ingericht.  De ruimtes bestaan uit verschillende stimulerende hoeken en elementen, waar baby’s vrij kunnen rondkruipen en op een speelse manier worden gestimuleerd om te leren lopen, klauteren, zintuigen ontdekken en voelen. De groepen beschikken over een buitenruimte die geheel is aangepast op hun eigen ontwikkelingsniveau. Deze buitenruimten zijn een verlengde van de binnenruimten.

Dagritme baby’s en dreumesen
Educatieve doe-, verzorging- & ontdekkingsreis

7.00 – 9.00                

Vanaf 7.00 uur (6.15 uur vervroegd) komen de kinderen binnen bij KDV Pindakaas. Voor 9.00 uur zijn alle kinderen binnen. We hanteren het voedings-/slaapschema dat de ouders/verzorgers hebben doorgegeven. Zodra de baby’s  wat ouder zijn komt hier de fruit/groentehap en brood bij. De wat oudere kinderen kunnen ‘s-morgens een boterham eten en een beker of fles melk drinken. Tot 9.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen en hebben de mogelijkheid om met het speelgoed te spelen op de groep. Wij begeleiden hen hierbij en zitten veelal op de grond tussen de kinderen.

9:00 – 11.30              

Rond 9.15 uur gaan we gezamenlijk opruimen en dan aan tafel voor het fruit en drinken. Als dit op is, zingen we liedjes met de kinderen of lezen we voor uit een boek. Aansluitend starten we met een knutselactiviteit welke past in het thema. Knutselen kan zijn: verven, plakken, kleuren, kleien of lekker knoeien met scheerschuim/zand/water.

Rond 10.00 uur is de verschoonronde. Zodra iedereen een schone luier heeft gehad, gaan we bij mooi weer buiten spelen. Kinderen kunnen gebruik maken van allerlei materialen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Ook maken we soms een wandeling in de buurt naar bijvoorbeeld de hertjes en geitjes of voor een boodschap in de buurt. Bij slecht weer blijven we binnen en gaan dan met blokken bouwen, puzzelen, dansen op muziek, spelen met ballonnen. Ook kan het zijn dat juf Fleur langs komt om muziek te maken op de groep!

11.30 – 15.00            

We gaan rond 11.30 uur aan tafel om de broodmaaltijd te nuttigen. De kinderen krijgen eerst een boterham met kaas/worst en daarna met zoet beleg. Hierbij drinken ze een beker/fles melk. Daarna worden de kinderen verschoond en rond 12.30 uur gaan ze allemaal naar bed voor hun middagslaapje.

15.00 – 16.00            

Rond 15.00 uur is iedereen wakker en aangekleed. We gaan dan aan tafel om wat te drinken en een koekje/soepstengel te eten. Na het liedjes zingen of voorlezen gaan we weer naar buiten bij droog weer.  Er is altijd een leidster aanwezig bij de kinderen. Bij slecht weer blijven we binnen. De kinderen kunnen spelen met het aanwezige speelgoed op de groep of we gaan kleien, puzzelen of kleuren aan tafel.

16.00 – 18.00

Kinderen die warm eten bij KDV Pindakaas krijgen dit om 16.30 uur. Kinderen die niet mee eten krijgen een soepstengel en wat te drinken. Met de kinderen die niet mee-eten, lezen we een boek gezellig op de bank (grond) of we pakken een krat met duplo blokken/treinbaan en gaan met ze bouwen. Rond 17.00 uur krijgen alle kinderen een schone luier. Tussen 17.00 en 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur) worden de kinderen opgehaald door hun ouders/verzorgers.    

Peutergroepen
Vlokken en Schuddebuikjes

Kinderen vanaf 2 jaar worden bij Pindakaas voorbereid op het basisonderwijs. Om te zorgen voor een goede voorbereiding, werken we met educatieve dagprogramma‘s, thema’s en uitjes die afgestemd zijn op de uitgangspunten van de Voorschoolse Educatie (VE). Iedere zes weken is er een nieuw thema als basis voor de activiteiten die we kinderen aanbieden. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief worden uitgedaagd om zelf dingen te ondernemen. Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun fijne en grove motorische ontwikkeling, in taal en in hun emotionele ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren enerzijds dat kinderen leren met elkaar samen te spelen, anderzijds spelen ze actief mee met de kinderen. We bieden een actief programma aan waarbij kinderen de ruimte hebben om zelf dingen te doen. Zo gymmen we wekelijks met de kinderen en dansen we dagelijks met ze om hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Onze visie op activiteiten is dat ze zoveel mogelijk realistisch moeten zijn voor kinderen, net als in de echte wereld. Wij gaan een stap verder. Zo bezoeken we wekelijks de kinderboerderij. Ook bekijken we liever verkeersborden in het echt dan van een plaatje.

We gaan naar een verzorgingstehuis met ouderen en we bekijken beroepen in het echt. 

Wij gaan wekelijks naar de kinderboerderij, niet om alleen dieren te bekijken maar ook om, onder begeleiding van de boer, dieren te voeren, te helpen in de stallen of de ezel te aaien!

 Pindakaas gaat graag een stap verder. Zo gaan uitjes bijvoorbeeld naar het vliegveld in het thema “vakantie” of naar een echte boerderij in het thema “Op de boerderij”.

Voor kinderen van 2 tot 4 maken wij gebruik van het overdrachtsmodel ‘De overstap’, een instrument om de ontwikkeling van het kind te monitoren. Ieder kind wordt door zijn mentor geobserveerd via ons digitale observatiesysteem. De observaties worden tweemaal ingevuld en met ouders/verzorgers besproken, namelijk bij de derde verjaardag en minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind. 

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We stimuleren actief buitenspelen. We hebben onze buitenruimte zo ingericht dat het lijkt op een binnenruimte zonder dak. Zo biedt onze openluchttuin ruimte voor fantasiespel: we hebben een theater en verschillende huisjes. De materialen en speelgoed zijn realistisch. Kinderen gebruiken echte potten en pannen en een keuken op groot formaat.

Pindakaas is een kinderdagverblijf dat Voorschoolse Educatie biedt. Bij achterstand op welk gebied dan ook, stimuleren we kinderen extra in overleg met deskundigen en ouders/verzorgers. Bij ontwikkelingsachterstanden is het belangrijk om adequaat en snel te reageren en het kind te stimuleren (in taal, woordenschat, in motoriek, op sociaal vlak). We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen actief te volgen en te zorgen voor een goede overdracht naar ouders/verzorgers, school en (waar nodig) externe deskundigen. 

Onze pedagogisch medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De pedagogisch medewerkers nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak.

Dagprogramma peuters
Educatieve doe-, verzorgings- & ontdekkingsreis

07.00 – 09.00

Kinderen worden ontvangen en met de ouders wordt eventueel nog wat dingen besproken. Sommige kinderen krijgen een boterham en een beker melk. Daarna is er de mogelijkheid om vrij te spelen. De kinderen die er vroeg zijn, worden een puzzel, spel of activiteit aangeboden. (vervroegde opvang vanaf 06.30u)

09.00 – 09.10

Opruimen

09.10 – 09.30

We gaan gezamenlijk met de kinderen in de kring. We zingen met elkaar het goedemorgen lied. Er wordt gezamenlijk gesproken over de dag, het themabord, kleur en vorm van de week of eventuele gebeurtenissen.

09.30 – 09.50

Er wordt fruit gegeten en ranja gedronken. Er wordt gezellig gekletst met kinderen en gezongen.

09.50 – 10.00

Verschonen en plassen.

10.00 – 11.30

We maken een uitstapje naar de kinderboerderij, gym, verzorgingstehuis de Molenberg of een uitstapje passend in het thema: brandweer, tandarts, bos.

Als er geen uitje op de planning staat, doen we een gezamelijke activiteit. Bijvoorbeeld knutselen. Dit kan van alles zijn: verven, tekenen, knippen, plakken, prikken etc. Kinderen die het knutselwerkje hebben gemaakt, kunnen apart iets gaan doen met de leidster. Het knutselen is meestal iets in het thema dat centraal staat. 

Bij mooi weer gaan we daarna nog even lekker naar buiten. Bij slecht weer gaan we lekker vrij spelen of dansen op muziek!

11.30 – 12.00

We eten brood en drinken melk.

12.15 – 12.30

De kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht.

12.30 – 14.30

De kinderen die niet gaan slapen, worden door een leidster begeleid met een educatief spel, puzzel, schilderen en of buiten spelen. Kinderen krijgen om 13.30 uur nog wat drinken. 

14.30 – 15.00

De kinderen die hebben geslapen, komen uit bed en krijgen een schone luier of gaan naar het toilet.

15.00 – 15.30

De kinderen gaan aan tafel om te drinken en een koekje te eten. Ondertussen wordt er met de kinderen gesproken en een spel gedaan met woordkaarten, voorlezen of liedjes gezongen.

15.30 – 16.30

We gaan naar buiten of kinderen gaan vrij spelen. Buiten wordt er ook een activiteit aangeboden. Dat kan zijn verven met water, een balspel, tikkertje, bellen blazen of een activiteit passend in het thema.

16.30 – 17.00

De kinderen die warm eten bij zich hebben gaan aan tafel (met mooi weer wordt er buiten gegeten). Andere kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. Kinderen die warm hebben gegeten worden na het eten verschoond.

16.30 – 18.00

De kinderen die niet eten of al klaar zijn, gaan in een subgroep een activiteit doen. Denk aan rollenspel, educatief spel, dansen, buitenspelen enz. (Er is op aanvraag verlengde opvang tot 18.30u)

Activiteiten

Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen. Voorbeelden zijn: knutselen, dans en gymnastiek, muziek maken en zingen, poppenkast spelen, samen iets bouwen van knutselmateriaal, stoep krijten en balspelletjes. Onze pedagogisch medewerkers spelen actief mee met de kinderen. . Voorbeelden van onze vaste externe activiteiten zijn:

  • Educatieve ochtend bij de Halve Maan
  • Muziekles van juf Fleur
  • Gymmen bij de gymzaal van de Nije-Veste
  • Op bezoek bij verzorgingshuis de Molenberg.
  • Uitjes die binnen het thema vallen; bijvoorbeeld een bezoek aan de boerderij/de supermarkt/de bibliotheek.

Opvangvormen

Reguliere opvang:

U neemt bij ons een trajectplanning van een of meerdere vaste dagen per week af. Dit zijn minimaal 2 dagdelen per week.

Flexibele opvang:

U neemt bij ons een aantal dagen per maand af en geeft de planning van de dagen voor de betreffende opvang maand door. Minimaal 9 dagdelen per kalendermaand.

Incidentele opvang:

U heeft af en toe opvang nodig.