0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Visie op ons kinderdagverblijf

We willen dat ons kinderdagverblijf een tweede thuis voor kinderen is.

Babygroepen
Muisjes & Hagelslag 

Baby’s zitten nog in hun eigen ontdekkingsreis betreffende het beleven en ervaren van eigen ontwikkeling. Wij willen baby’s graag de ruimte geven om spelenderwijs, te leren en ontwikkelen zonder steeds te hoeven corrigeren. Dit vraagt natuurlijk om een veilige omgeving. Om baby’s te laten beleven, ervaren en ontdekken hebben wij hier speciale materialen voor om de zintuigen te ontwikkelen.

Wij werken met tastplaten die op de grond liggen, waar verschillende kleuren te zien zijn op het moment dat de tastplaat word aangeraakt. Dit wordt gestimuleerd door de luchtbel die erin zit en bij het aanraken steeds verplaatst.

Wij beschikken over grondboxen waarin allemaal zintuig prikkelende items zitten zoals spiegels, vormen en voorwerpen die geluiden maken bij aanraking. In deze grondboxen hebben ze alle ruimte en vrijheid en hoeft er niet gecorrigeerd of ingegrepen te worden omdat ze iets doen wat niet mag.

Het ritme van de baby staat bij ons centraal. Dit betekent dat het ritme wordt aangehouden van slapen, verzorgen en voeding zoals ze thuis gewend zijn en wat de baby zelf aangeeft. De baby’s worden op schoot gevoed tot het moment dat ze zelf kunnen zitten.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen met veel plezier kunnen bewegen, spelen en leren. Dit doen ze door kinderen positief (op kindhoogte) te benaderen, actief met ze mee te spelen en door te zorgen voor een prettige sfeer, veiligheid, eten en drinken, voldoende ruimte en goed speel- en klimmateriaal.

Onze babyruimten zijn huiselijk, gastvrij en hip ingericht.  De ruimten bestaan uit verschillende stimulerende hoeken en elementen, waar baby’s vrij kunnen rondkruipen en op een speelse manier worden gestimuleerd om te leren lopen, klauteren, zintuigen ontdekken en voelen. De groepen beschikken over een buitenruimte die geheel is aangepast op hun eigen ontwikkelingsniveau. Deze buitenruimten zijn een verlengde van de binnenruimten.

Voor baby’s tot 1,5 jaar hanteren we een blanco programma, omdat kinderen in deze leeftijd nog vrij verschillende wensen en behoeften hebben. In overleg met de ouders wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en wordt er samen een voedings- en slaapschema opgesteld.

Dagritme baby’s en dreumesen
Educatieve doe-, verzorging- & ontdekkingsreis

7.00 – 9.00                

Vanaf 7.00 uur (6.15 uur vervroegd) komen de kinderen binnen bij KDV Pindakaas. Voor 9.00 uur zijn alle kinderen binnen. We hanteren het voedings-/slaapschema dat de ouders/verzorgers hebben doorgegeven. Zodra de baby’s  wat ouder zijn komt hier de fruit/groentehap en brood bij. De wat oudere kinderen kunnen ‘s-morgens een boterham eten en een beker of fles melk drinken. Tot 9.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen en hebben de mogelijkheid om met het speelgoed te spelen op de groep. Wij begeleiden hen hierbij en zitten veelal op de grond tussen de kinderen.

9:00 – 11.30              

Rond 9.15 uur gaan we gezamenlijk opruimen en dan aan tafel voor het fruit en drinken. Als dit op is, zingen we liedjes met de kinderen of lezen we voor uit een boek. We gaan hierna meteen door met een knutselactiviteit welke past in het thema die we op dat moment hanteren. Dit knutselen kan zijn: verven, plakken, kleuren, kleien of lekker knoeien met scheerschuim/zand/water.

Rond 10.00 uur is de verschoonronde. Zodra iedereen een schone luier heeft gehad, gaan we bij mooi weer buiten spelen. Kinderen kunnen gebruik maken van allerlei materialen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Ook maken we soms een wandeling in de buurt naar bijvoorbeeld de hertjes en geitjes of voor een boodschap in de buurt. Bij slecht weer blijven we binnen en gaan dan met blokken bouwen, puzzelen, dansen op muziek, spelen met ballonnen of iets anders doen wat de kinderen leuk vinden.

11.30 – 15.00            

We gaan rond 11.30 uur aan tafel om de broodmaaltijd te nuttigen. De kinderen krijgen eerst een boterham met kaas/worst en daarna met zoet beleg. Hierbij drinken ze een beker/fles melk. Daarna worden de kinderen verschoond en rond 12.30 uur gaan ze allemaal naar bed voor hun middagslaapje.

15.00 – 16.00            

Rond 15.00 uur is iedereen wakker en aangekleed. We gaan dan aan tafel om wat te drinken en een koekje/soepstengel te eten. Na het liedjes zingen of voorlezen gaan we weer naar buiten bij droog weer.  Er is altijd een leidster aanwezig bij de kinderen. Bij slecht weer blijven we binnen. De kinderen kunnen spelen met het aanwezige speelgoed op de groep of we gaan kleien, puzzelen of kleuren aan tafel.

16.00 – 18.00

Kinderen die warm eten bij KDV Pindakaas krijgen dit om 16.30 uur. Kinderen die niet mee eten krijgen een soepstengel en wat te drinken. Met de kinderen die niet mee-eten, lezen we een boek gezellig op de bank (grond) of we pakken een krat met duplo blokken/treinbaan en gaan met ze bouwen. Rond 17.00 uur krijgen alle kinderen een schone luier. Tussen 17.00 en 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur) worden de kinderen opgehaald door hun ouders/verzorgers.    

Peutergroepen
Vlokken en Schuddebuikjes

Pindakaas is voor kinderen vanaf 2 jaar een kinderdagverblijf dat kinderen voorbereidt op het basisonderwijs. Om te zorgen voor een goede voorbereiding, werken we met educatieve dagprogramma‘s, thema’s en uitjes die afgestemd zijn op de uitgangspunten van de Voorschoolse Educatie (VE). Iedere zes weken is er een nieuw thema als basis voor de activiteiten die we kinderen aanbieden.

Wij maken gebruik van een themabord. Hier staan afbeeldingen op die met het thema te maken hebben, maar ook vormen van groot naar klein, cijfers van 1 t/m 5 en verschillende kleuren. We bespreken deze items dagelijks en herhalen ze zolang het thema actief is. Op deze manier ontwikkelen en leren de kinderen spelenderwijs.

We doen verschillende educatieve spellen met de kinderen. Deze spellen zijn afgestemd om verschillende ontwikkelingen te stimuleren. Denk aan cognitieve-, fijne motorische-, taal- en emotionele ontwikkelingen.

Wij gaan wekelijks naar de kinderboerderij, niet om alleen dieren te bekijken maar ook om, onder begeleiding van de boer, dieren te voederen, pony’s naar de wei te brengen, koeien te melken en informatie te krijgen van de boer.

Pindakaas gaat graag een stap verder. Zo gaan uitjes bijvoorbeeld naar het vliegveld in het thema ‘vakantie’ of naar heavy machinery in het thema ‘beroepen’.

Voor kinderen van 2 tot 4 maken wij gebruik van het overdrachtsmodel ‘De overstap’, een instrument om de ontwikkeling van het kind te monitoren. Ieder kind wordt door zijn mentor geobserveerd. De observaties worden tweemaal ingevuld en met ouders/verzorgers besproken, namelijk bij de derde verjaardag en minimaal 10 weken voor de vierde verjaardag van het kind.

Wij willen graag dat kinderen uitgedaagd worden om dingen te ondernemen. Dit kan zijn met de pedagogisch medewerker of door de materialen die wij beschikbaar stellen. De pedagogisch medewerkers houden hun oog continu op de kinderen, als zij kinderen zien die zich vervelen of het niet naar hun zin hebben, zoeken zij naar een oplossing! Kinderen zullen niet gaan hangen en zullen nooit verveeld wachten tot hun vader of moeder hun komt ophalen. Wij willen een opvang zijn waar kinderen zelf naar toe willen gaan en niet uit noodzaak omdat vader en/of moeder geld moeten verdienen. Dit doen wij door persoonlijk bezig te zijn met de kinderen en niet door te kijken vanaf een bankje hoe ze spelen en zitten te wachten tot ze weer worden opgehaald.

Wij zorgen dat een kind zich niet verveelt op een vrij speel moment; De pedagogisch medewerker houd continu haar ogen op de kinderen. Als ze merkt dat een kind zich niet vermaakt of verveelt, gaat zij met het betreffende kind een 1 op 1 een spelletje doen of samen in een speelhoek spelen.

Graag willen wij dat kinderen die bij Pindakaas komen een mooie tijd krijgen vol met plezier en vertier. Dat begint natuurlijk al met de naam Pindakaas en met alle vrolijke kleuren die we hebben gebruikt. Maar het belangrijkste zijn onze pedagogisch medewerkers, die altijd zullen zorg dragen voor een prettige sfeer waar de kinderen zich thuis voelen.

Plezier en vertier: Bij warm weer wordt de octopus aangesloten op de tuinslang en heeft niemand een droog pak meer, ook de pedagogisch medewerker niet.

De pedagogisch medewerker gaat mee in de spelbeleving van de kinderen en verkleed zich als een oma. Dit tot veel hilariteit van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers bij Pindakaas hebben niet zoals de ouders te maken met het huishouden of het hebben van een dag vrij. Wij hebben onze droom gerealiseerd en zijn opgeleid als pedagogisch medewerkers. Wij hebben de hele dag de tijd om met kinderen te spelen, te ontwikkelen, te knutselen en spelletjes te doen of op uitstapje te gaan. Wij zijn ervoor het kind op die momenten dat de ouders andere verplichtingen hebben.

Bij Pindakaas heeft de pedagogisch medewerker naast te voorzien in de primaire behoeften de hele dag tijd om het kind uit te dagen en te zorgen voor een leuke dag.

Voor kinderen is ons kinderdagverblijf een plaats waar zij met leeftijdsgenoten in contact komen. Het spelen en sporten met andere kinderen is een sociale oefening, spelen is dan ook leren door te doen. De pedagogisch medewerker is hier een integraal onderdeel van door groepsactiviteiten aan te bieden. Hierdoor krijgen kinderen ook een vertrouwde band met de leiding. Een kind dat zich veilig voelt is een kind dat openstaat voor nieuwe prikkels en hierdoor makkelijk leert. Met dit als randvoorwaarde streven wij naar een veilige en educatieve opvang.

 

Dagprogramma peuters
Educatieve doe-, verzorgings- & ontdekkingsreis

07.00 – 09.00

Kinderen worden ontvangen en met de ouders wordt eventueel nog wat dingen besproken. Sommige kinderen krijgen een boterham en een beker melk. Daarna is er de mogelijkheid om vrij te spelen. De kinderen die er vroeg zijn, worden een puzzel, spel of activiteit aangeboden. (vervroegde opvang vanaf 06.30u)

09.00 – 09.10

Opruimen

09.10 – 09.30

We gaan gezamenlijk met de kinderen in de kring. We zingen met elkaar het goedemorgen lied. Er wordt gezamenlijk gesproken over de dag, het themabord, kleur en vorm van de week of eventuele gebeurtenissen.

09.30 – 09.50

Er wordt fruit gegeten en ranja gedronken. Er wordt gezellig gekletst met kinderen en gezongen.

09.50 – 10.00

Verschonen en plassen.

10.00 – 11.30

We maken een uitstapje naar de kinderboerderij, gym, verzorgingstehuis de Molenberg of een uitstapje passend in het thema: brandweer, tandarts, bos.

Als er geen uitje op de planning staat, doen we een gezamelijke activiteit. Bijvoorbeeld knutselen. Dit kan van alles zijn: verven, tekenen, knippen, plakken, prikken etc. Kinderen die het knutselwerkje hebben gemaakt, kunnen apart iets gaan doen met de leidster. Het knutselen is meestal iets in het thema dat centraal staat. 

Bij mooi weer gaan we daarna nog even lekker naar buiten. Bij slecht weer gaan we lekker vrij spelen of dansen op muziek!

11.30 – 12.00

We eten brood en drinken melk.

12.15 – 12.30

De kinderen die gaan slapen worden naar bed gebracht.

12.30 – 14.30

De kinderen die niet gaan slapen, worden door een leidster begeleid met een educatief spel, puzzel, schilderen en of buiten spelen. Kinderen krijgen om 13.30 uur nog wat drinken. 

14.30 – 15.00

De kinderen die hebben geslapen, komen uit bed en krijgen een schone luier of gaan naar het toilet.

15.00 – 15.30

De kinderen gaan aan tafel om te drinken en een koekje te eten. Ondertussen wordt er met de kinderen gesproken en een spel gedaan met woordkaarten, voorlezen of liedjes gezongen.

15.30 – 16.30

We gaan naar buiten of kinderen gaan vrij spelen. Buiten wordt er ook een activiteit aangeboden. Dat kan zijn verven met water, een balspel, tikkertje, bellen blazen of een activiteit passend in het thema.

16.30 – 17.00

De kinderen die warm eten bij zich hebben gaan aan tafel (met mooi weer wordt er buiten gegeten). Andere kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. Kinderen die warm hebben gegeten worden na het eten verschoond.

16.30 – 18.00

De kinderen die niet eten of al klaar zijn, gaan in een subgroep een activiteit doen. Denk aan rollenspel, educatief spel, dansen, buitenspelen enz. (Er is op aanvraag verlengde opvang tot 18.30u)

Activiteiten

Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen. Voorbeelden zijn: knutselen, dans en gymnastiek, muziek maken en zingen, poppenkast spelen, samen iets bouwen van knutselmateriaal, stoep krijten en balspelletjes. Als pedagogisch medewerker speel je actief met de kinderen en bieden programma’s en spelmateriaal aan. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Meelopen op de Halve maan.
  • Muziekles van juf Fleur
  • Gymmen bij sporthal Lievelde
  • Op bezoek bij verzorgingshuis de Molenberg.
  • Uitjes die binnen het thema vallen.

Opvangvormen

Reguliere opvang:

U neemt bij ons een trajectplanning van een of meerdere vaste dagen per week af. Dit zijn minimaal 2 dagdelen per week.

Flexibele opvang:

U neemt bij ons een aantal dagen per maand af en geeft de planning van de dagen voor de betreffende opvang maand door. Minimaal 9 dagdelen per kalendermaand.

Incidentele opvang:

U heeft af en toe opvang nodig.