0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Kinderdagverblijf Pindakaas heeft een centrale oudercommissie. Deze bestaat uit 7 ouders vanuit de lokale oudercommissies. Iedere locatie van Pindakaas heeft 1 oudercommissie: De oude Winterswijkseweg (Sport-BSO), de Ruurloseweg (Schuddebuikjes), de Ruurloseweg (Loods X) en de Bisschop Philip Roveniusstraat (Vlokken, Hagelslag en BSO)

De lokale oudercommissies hebben de centrale oudercommissie gemachtigd om besluiten te nemen voor alle locaties.

De centrale oudercommissie komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar, in aanwezigheid van de leidinggevende en beleidsmedewerker, zodat deze de ouders kan informeren en ouders de leidinggevende gevraagd of ongevraagd kunnen adviseren over onderdelen van het beleid. KDV Pindakaas neemt het advies van de oudercommissie mee in de uitvoering van het beleid. Dit is vastgelegd in het reglement Oudercommissie van Kinderopvang Pindakaas. Een oudercommissie houdt zich bezig met een veelvoud aan taken. Die taken variΓ«ren van inhoudelijk meedenken over het beleid tot de uitvoering van feesten op het kinderdagverblijf. Zij kunnen alle onderwerpen bespreken die betrekking hebben op het kinderdagverblijf en volgens de oudercommissie van belang zijn voor de gebruikers. De oudercommissie houdt zich niet bezig met individuele kinderen maar met het totaal van het kinderdagverblijf.

*Binnenkort wordt er een nieuwe poster gepubliceerd met de nieuwe samenstelling en foto’s van de oudercommissie.

Β 

Contact met de oudercommissie:

De oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

– Mevr. Wekking (voorzitter)
– Mevr. Rouwhorst (Secretaris)
– Mevr. Polman (Penningmeester)
– Mevr. Wekking
– Mevr. J. Ribbers
– Mevr. Kolkman
– Mevr. Oldenkotte
– Mevr. Kraaijenvanger
– Mevr. S. Ribbers

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht